Kıtalar

Avrupa kıtası, kuzeyde Arktik Okyanusu, batıda Atlantik Okyanusu, güneyde Akdeniz ve doğuda Asya ile çevrili bir kıtadır. Avrupa’nın Asya’dan Ural Dağları, Ural Nehri, Hazar Denizi, Büyük Kafkaslar, Karadeniz ve Türk Boğazlarının su yolları ile ayrıldığı kabul edilir. Avrupa’nın yüzölçümü yaklaşık 10.18 milyon km²’dir ve bu da onu en küçük ikinci kıta yapmaktadır. Coğrafi olarak kıtanın %39’unu, nüfusunun ise %15’ini oluşturan Rusya, Avrupa’nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. 2021 yılı itibarıyla Avrupa’nın toplam nüfusu yaklaşık 745 milyondur.

Asya Kıtası, Avrupa’nın doğusunda, Büyük Okyanus’un batısında, Okyanusya’nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus’un güneyinde bulunan kıta, yüzölçümü olarak Dünya’nın en büyük kıtası, aynı zamanda nüfus açısından en kalabalık kıtasıdır. Sınırları değişkenlik gösterse de Avrupa ve Afrika kıtaları ile kara sınırı vardır. Avrupa ile birlikle Avrasya’yı, Avrupa ve Afrika kıtalarıyla birlikte Eski Dünyayı oluşturur. İnsanlığın Afrika’dan çıktıktan sonra ayak bastığı ilk kıta olan Asya, aynı zamanda Dünya üzerindeki birçok dinin çıkış bölgesidir. Ortadoğu kökenli İslam, Hristiyanlık gibi İbrani dinler ile Hint Yarımadası kökenli Budizm ve Hinduizm gibi Dharmatik dinler buna örnektir. Kuzey Kutup Dairesinden Ekvatora kadar uzanan Asya Kıtası, yeryüzünün en alçak noktası olan Lut Gölü ve en yüksek noktası olan Everest gibi çok farkı yeryüzü şekillerini içinde barındırır.

Amerika kıtası, yakınındaki adalarla birlikte Dünya yüzeyinin %8’ini ve kara alanının %28.4’ünü barındıran Amerika’nın topoğrafyasına Amerikan Kordilerası adı verilen ve kıtanın batı sahili boyunca ilerleyen uzun bir sıradağ hakimdir. Amerika’nın daha düzlük olan doğu kısmınaysa Amazon, Mississippi, Río de la Plata ve St. Lawrance nehirlerinin ve Büyük Göller’in havzaları hakimdir. Amerika, kuzeyden güneye 14.000 km (8.700 mi) boyunca uzandığı için kıtanın iklimi ve ekolojisi Kuzey Kanada, Grönland ve Alaska’daki kutup tundralarından Orta ve Güney Amerika’daki Tropik yağmur ormanlarına kadar devasa çeşitlilik gösterir.

İnsanlar, Amerika’ya ilk olarak 42 bin ilâ 17 bin yıl önce Beringia’dan geçerek Asya’dan gelmiştir. Na-Dene dillerinin konuşurlarından müteşekkil ikinci bir göç dalgası da aynı yoldan onları takip etmiştir. Amerika yerlilerinin Amerika’ya yerleşmesinin son aşaması, genellikle MÖ 3500’de İnuitlerin kutup bölgelerine yerleşmesi olarak kabul edilir.

Orta Doğu, Afrika-Avrasya’da genellikle Batı Asya’yı (Güney Kafkasya hariç), tüm Mısır’ı (çoğunlukla Kuzey Afrika’da) ve Türkiye’yi (kısmen Balkanlar’da) kapsayan kıtalararası bir bölgedir. Terim, 20. yüzyılın başlarında başlayan Yakın Doğu teriminin (Uzak Doğu’nun aksine) yerini almak üzere daha geniş bir kullanıma girmiştir. Daha geniş “Büyük Orta Doğu” kavramı (diğer adıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika veya ODKA) aynı zamanda Mağrip, Sudan, Cibuti, Somali, Komorlar, Afganistan, Pakistan ve bazen Transkafkasya ve Orta Asya’yı da bölgeye dahil etmektedir. “Orta Doğu” terimi, değişen tanımları konusunda bazı karışıklıklara yol açtı.

Afrika kıtası, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 30,8 milyon km²’lik alanı ile dünya yüzölçümünün %6’sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4’ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun %15’ini barındırır. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiştir. Madagaskar’ı ve çeşitli takımadaları bünyesinde barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur.

Tüm kıtalar arasında en fazla genç nüfus Afrika’da bulunmaktadır. Afrikalıların %50’si 19 yaşının altındadır. Cezayir yüzölçümü olarak Afrikanın en büyük ülkesiyken, nüfus anlamında en büyük ülke ise Nijerya dır. Özellikle Doğu Afrika’nın, insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir.

Giriş Yap

Gezitravels.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!