Kullanım Koşulları

1. Taraflar
1.1. Bu sözleşme gezitravels.com internet sitesi üzerinde sunulan hizmetleri (Gezitravels olarak anılacaktır) sağlayan Gezi Travels Markası (Gezi Travels olarak anılacaktır) ile Yeni üye kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (ÜYE olarak anılacaktır) arasında Gezi Travels ‘e ait olan https://www.gezitravels.com/ internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ve varsa ekleri ile birlikte imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. Tanımlar

Site: https://www.gezitravels.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Ürün: Site üzerinde yöneticiler ya da üyeler tarafından eklenen yerler, etkinliklerin tamamı.

Üye: Siteye kayıt olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Üyenin sitedeki hizmetlerden farklı özellikler ile yararlanmasını sağlayan ücretsiz ya da ücretli sunulan hizmettir.

3. Konusu
3.1. İş bu sözleşme ÜYE tarafından site üzerindeki tüm işlemlerinde, kayıt sırasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve varsa ücretli hizmetler karşılığında Gezi Travels ‘e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

3.2. Üyelik bilgileri, kayıt işlemi sırasında ÜYE tarafından girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından ÜYE ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

4. İçeriklerin Eklenmesi
4.1. Üye site’ye eklediği her içerikten kendisi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye’nin Site’ye eklediği içeriklerin hak sahipleri tarafından şikayet edildiğinde kaldırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye’nin site’ye eklediği içerik hak sahibinin talep etmesi durumunda, hak sahibinin sitedeki hesabına aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, üye prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, İşbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Gezi Travels’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gezi Travels’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Üye’lerin Gezi Travels tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Üye’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Gezi Travels’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.1.4. Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gezi Travels, Üye’ler tarafından Gezi Travels’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. Üye’ler, Gezi Travels’nin yazılı onayı olmadan, İşbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.1.6. Gezi Travels’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Gezi Travels ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Gezi Travels ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gezi Travels, Üye’lerin İşbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Gezi Travels’nin, Gezi Travels çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Gezi Travels, Üye’ler da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.8. Üye’ler sitedeki ürün bedelinin ödemesini site tarafından sunulan ödeme araçları ile yapmak zorundadırlar. Bu araçlar dışında satıcı ile iletişime geçerek farklı bir ödeme araçı ile ödeme yapmayı talep etmek yasaktır.

5.2. Gezi Travels’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Gezi Travels, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gezi Travels, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’ler, Gezi Travels’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Gezi Travels tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Gezi Travels tarafından yapılabilir. Gezi Travels tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir.

5.2.2. Gezi Travels, Site üzerinden, Gezi Travels’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Üye’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Gezi Travels tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Gezi Travels’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3. Gezi Travels, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4. Üye’lerin, Site’ye sisteme kaydettikleri “kullanıcı adları” da İşbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üye’lerin “kullanıcı adı” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari ünvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye’lerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Gezi Travels İşbu Sözleşme’de aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.2.5. Gezi Travels, Üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya İşbu Sözleşmeye ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Gezi Travels tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Gezi Travels, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye’yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.2.6. Üye’ler ve Gezi Travels hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşme’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Ürün Değerlendirme Sistemi
6.1. Ürün Değerlendirme Sistemi, Üye’lerin ve Site’de kayıtlı olmayan ziyaretcilerin Ürün hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Üye’lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir.

6.2. Üyeler ürünlere yorum/puan eklerken, yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üye’ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Ürün Değerlendirme Sistemi’ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Gezi Travels’nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Gezi Travels’nin Üye’nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.4. Üye’ler, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Gezi Travels’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Üye’ler, Gezi Travels tarafından Site’de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Gezi Travels tarafından ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Ücretlendirme
7.1. Gezi Travels, Site’ye kayıt sırasında Üye’den hiçbir ücret talep etmemektedir.

7.2. Gezi Travels, Üyelerden Site’ye ekledikleri ürünler için ücret talep etmemektedir. Ancak Üyeler kendi istekleri doğrultusunda yeni hizmet ve ürün özellikleri için varsa ücretli Üyelik satın alabilir. Ücretlendirme de değişiklik yapılması halinde kullanıcılara site üzerindeki kayıtlı olan iletişim kanallarıyla bildirilecektir.

8. Gizlilik Politikası
Gezi Travels, Üye’lere ilişkin bilgiler, Site’de yayınlanan Gizlilik İlkeleri bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Gezi Travels, Üye’lere ait gizli bilgileri, iş bu sözleşmede aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9. Diğer Hükümler
9.1. Sözleşme Değişiklikleri

Gezi Travels, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmesini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Gezi Travels, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Gezi Travels için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gezi Travels’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, Üye Site’ye kayıt olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyelik süresi varsa, dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Gezi Travels, Üye’lerin işbu sözleşme’nin ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye’ler, fesih sebebiyle, Gezi Travels’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

Giriş Yap

Gezitravels.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!